Personal Coaching

Personal Coaching

Slaap laat me wachten, dus ik fantaseer… mijn wereld zoals die ook werkelijk is.
Er is altijd een waarheid, maar hoe je haar ziet… hangt af van je moed en je blik… van wat je doet.

~Bløf, De Geest~

 

 

 

 

 

Motivatie Werkt! biedt professionele begeleiding, gericht op het optimaliseren van het persoonlijk functioneren. Het gaat hierbij om werkgerelateerde vraagstukken die kunnen gaan over o.a.:

* omgang met collega's

* balans tussen werk en privé

* keuzeproblemen

* conflicten

* loopbaanvragen

* stijl van leidinggeven

* ......

Om het persoonlijk functioneren te optimaliseren is het krijgen van inzicht in de motieven voor het eigen denken, voelen en handelen zeer belangrijk. Wanneer knelpunten ervaren worden in het functioneren, er botsingen komen met de waarden en normen of met anderen in de (werk) omgeving en oplossingen niet direct voorhanden zijn, is het tijd om actie te ondernemen. Motivatie Werkt! helpt bij het zoeken naar, vinden van en werken aan de juiste motivatie en de juiste actie.