Weerstand en Verlangen

Geschreven door Mariëlle Pont op . Gepost in Mariëlle Pont

Weerstand en Verlangen en De Kunst van het Niet Weten

Weerstand tegen ziek zijn; verlangen naar gezondheid. Weerstand tegen je huidige baan; verlangen naar leuker werk. Weerstand tegen je leidinggevende; verlangen naar een betere manager. Weerstand tegen verdriet; verlangen naar geluk. We kennen het allemaal. En binnen dat spanningsveld van weerstand en verlangen nemen we posities in: we worden apathisch (het heeft toch geen zin), gaan pretenderen (doen alsof), gaan in oppositie (de strijd aangaan) of worden onzeker (besluiteloos, faalangst). En precies deze posities houden ons gevangen in die weerstand en dat verlangen. Het is als trekken aan een dood paard. Je kunt er de hele dag mee bezig zijn, kost bergen energie, je raakt gefrustreerd en aan het eind van de dag is het beest geen centimeter opgeschoven. Maar wat moet je dan? De posities die je inneemt geven je immers ook houvast en zekerheid. Je kan de verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen of kracht putten uit je strijdvaardigheid. Je krijgt hulp van anderen die jouw onzekerheid willen wegnemen of je wordt aardig gevonden om de persoon die je pretendeert te zijn. Het kan zover komen, dat je jezelf identificeert met de positie die je hebt ingenomen; je bent dan de positie “geworden”. En als je dat allemaal opgeeft, wie ben je dan nog? Dat weet je dus niet. En juist de bereidheid om dit niet te weten is de bron van creativiteit en intuïtie. De basis voor zelfvertrouwen, authenticiteit en succes. De mens is van nature productief, effectief, creatief en compleet. Wat in de weg zit zijn overtuigingen, meningen en oordelen die je als waarheid hebt geadopteerd binnen een belevingswereld van weerstand en verlangen. Deze loslaten en een verschuiving maken naar de positie van niet weten, opent de weg naar duurzame vrijheid, aanwezigheid en beschikbaarheid, los van weerstand en verlangen.
De Kunst van het Niet Weten.

 

Meebewegen kun je leren

Geschreven door Mariëlle Pont op . Gepost in Mariëlle Pont

Meebewegen kun je leren

Je weet wat je hebt; je weet niet wat je krijgt. Onbekend maakt onbemind. Geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt…
Onze taal staat bol van dit soort “waarheden”. Waarom? Omdat dit voor de meeste mensen geldt: veranderingen maken onzeker en onzekerheid is voor velen verwarrend of zelfs beangstigend. Gewoonte geeft houvast en een gevoel van zekerheid. Dat stelt gerust.

Maar wat als die zekerheid komt te vervallen? Als de “life-time employment” toch niet je hele leven mee blijkt te gaan? Veranderingen in economie, in maatschappelijke en sociale meningen, in politieke beslissingen blijken een vergaande invloed te hebben op jouw dagelijks leven. Het gaat minder goed met de onderneming en gedwongen mobiliteit op de arbeidsmarkt is het gevolg. Wat dan?
De taak die we onszelf moeten stellen is niet om ons veilig te voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen. Anders leren kijken naar veranderingen. Niet als iets engs wat je overkomt, maar als iets nieuws waar je zelf vorm en kleur aan kunt geven. Creativiteit, innovatie, ontwikkeling, ontplooiing, regie. Dat zijn de woorden die je moet uitspreken als je het hebt over veranderingen. Hét motto: meebewegen op een arbeidsmarkt in beweging.
Want je bent niet verantwoordelijk voor de dingen die je overkomen of voor wat anderen je aandoen…. Je bent wel verantwoordelijk voor hoe jij daarmee omgaat.

Mariëlle Pont
Trainer/coach
Motivatie Werkt!

Column in Hét Ondernemersbelang

Motivatie Werkt! biedt professionele begeleiding, gericht op het optimaliseren van het persoonlijk functioneren.

Geschreven door Mariëlle Pont op . Gepost in Mariëlle Pont

Motivatie Werkt! biedt professionele begeleiding, gericht op het optimaliseren van het persoonlijk functioneren. Het gaat hierbij om werkgerelateerde vraagstukken die kunnen gaan over o.a.:

  • omgang met collega’s,
  • balans tussen werk en privé,
  • conflicten,
  • loopbaanvragen,
  • stijl van leidinggeven,
  • ...

Om het persoonlijk functioneren te optimaliseren is het krijgen van inzicht in de motieven voor het eigen denken, voelen en handelen zeer belangrijk. Wanneer knelpunten ervaren worden in het functioneren, er botsingen komen met de waarden en normen of met anderen in de (werk) omgeving en oplossingen niet direct voorhanden zijn, is het tijd om actie te ondernemen. Motivatie Werkt! helpt bij het zoeken naar, vinden van en werken aan de juiste motivatie en de juiste actie.

Management Assist

Een eenvoudige definitie voor managen is: Eén of meer mensen bewegen (motiveren) tot het gecontroleerd uitvoeren van activiteiten gericht op het bereiken van een vooraf vastgesteld doel. Assist is een term die wordt gebruikt bij verschillende sporten zoals voetbal, en veldhockey. De term wordt gebruikt in een situatie waarbij een speler hulp (assist) geeft, bijvoorbeeld een pass, waaruit een doelpunt voortkomt. De andere speler (manager) moet zichzelf daarbij in scorende positie brengen.
Management Assist: Hulp bij het leren ontwikkelen, implementeren en borgen van diverse passende Management-tools.

Trainingen

Bij Mensen Motiverend Management wordt intensief en door middel van vele oefeningen, discussies en opdrachten gewerkt en vooral bewust nagedacht over onder andere leiding geven, organiseren, motiveren van je eigen mensen in je eigen werkomgeving. Na de bijeenkomsten vindt er een evaluatiegesprek op maat plaats, waarbij nog een stukje ondersteuning en nazorg wordt verleend, met de belangrijke vraag: “Wat heeft deze training mij persoonlijk en in mijn functioneren daadwerkelijk opgeleverd”?

De Marketing Me training is gebaseerd op zogenoemde businessmarketing-tools: de instrumenten en methoden die gebruikt worden bij het zo gunstig mogelijk in de markt zetten van producten en diensten met als doel het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Marketing Me maakt gebruik van diezelfde tools, maar dan met als doel jezelf met meer vertrouwen te presenteren in alle voorkomende situaties en hierdoor een zo hoog mogelijk rendement uit jezelf te halen.
Heeft u in uw bedrijf meerdere deelnemers dan doet Motivatie Werkt! u graag een aanbod op uw locatie in-company.
Het is ook mogelijk om modules van de trainingen te volgen.

het ONDERNEMERS BELANG

Mariëlle Pont, Personal Coach
Laat Motivatie Werkt! voor u werken…
Personal Coaching, Management Assist en Trainingen

Motivatie Werkt!

Geschreven door Mariëlle Pont op . Gepost in Mariëlle Pont

Iedere werkgever is gebaat bij gemotiveerd en daarbij goed functionerend personeel. Motivatie Werkt! is gespecialiseerd in het snel doorgronden van motieven die leiden tot (ongewenst) gedrag. De dienstverlening richt zich op het (her)vinden van plezier en voldoening in de persoonlijke werksituatie. www.motivatiewerkt.nl